1. Mục đích thu thập thông tin:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website của Lucy bao gồm: Họ tên - Số điện thoại - Email - Địa chỉ nhận hàng. Đây là các thông tin mà Lucy cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ mà chúng tôi sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Lucy Jewelry về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc có thể liên hệ Lucy để được hướng dẫn.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Lucy sử dụng thông tin khách hàng cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Lucy
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Lucy.
 • Lucy có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
 1. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc phá sản. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Lucy.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 • CÔNG TY TNHH LUCY JEWELRY
 • Địa chỉ trụ sở: Số nhà 11, Ngõ 205/37/16 Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: 0966 53 9945 
 • Email: lucyjewelry.vn@gmail.com
 1. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng tại Lucy được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Lucy. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác, chúng tôi cam kết:

 • Không chia sẻ thông tin của Khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng hoặc liên quan đến việc tối ưu chất lượng dịch vụ bán hàng cho khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Lucy sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý đồng thời thông báo cho khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Lucy.
 1. Cơ chế tiếp nhận và yêu cầu khiếu nại sai phạm về Bảo vệ Thông tin cá nhân

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi email khiếu nại đến email lucyjewelry.vn@gmail.com để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản lý website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý website xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục lại thông tin.