(Xem video hướng dẫn để hình dung rõ hơn cách đo)

 

 

 

Cách 4: Ước lượng theo chiều cao và cân nặng