Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán bao gồm tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, QR code

1. Thanh toán tiền mặt

 

  • Theo quy định của nhà nước, chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán bằng Việt Nam Đồng.
  • Chúng tôi có quyền từ chối nhận tiền nếu nghi ngờ bất kì tờ tiền nào không nguyên vẹn, có dấu hiệu bị làm giả hoặc có nguồn gốc không rõ ràng.

 

2. Thanh toán bằng Chuyển khoản Ngân hàng, QR code

  • Việc thanh toán chỉ được xem là thành công khi ngân hàng xác nhận tài khoản của Lucy Jewelry đã nhận được tiền.
  • Khách hàng chịu các loại phí liên quan đến việc chuyển tiền qua ngân hàng.
  • Trước khi chuyển khoản, Quý khách vui lòng liên hệ cửa hàng để được hướng dẫn cụ thể và xác nhận thanh toán.

Tài khoản công ty TNHH Lucy Jewelry:

MB Bank - Ngân hàng Quân đội

Tên chủ tài khoản:  CONG TY TNHH LUCY JEWELRY 

Số tài khoản: 5896222222